Uwaga Remonty dróg

Trwają remonty dróg gminnych.

1.            Remont drogi gminnej „Olszyny w kier. p. Zając” nr 200463 K w miejscowości Olszyny w km 0+000 – 0+405,

2.            Remont drogi gminnej „Rzepiennik Suchy – Wieś (w kier. p. Bryndala)” nr 200355K w miejscowości Rzepiennik Suchy w km 0+000 – 0+990,

3.            Remont drogi gminnej „Rzepiennik Biskupi – Wieś (w kier. p. Poręby)” nr 200379 K w miejscowości Rzepiennik Biskupi w km 0+000 – 0+595,

4.            Remont drogi gminnej „Olszyny – Mościska” nr 200403 K w miejscowości Olszyny w km 1+840 -2+470,

5.            Remont drogi gminnej „Rzepiennik Strzyżewski – Ostrzesze” nr 200472 K w miejscowości Rzepiennik Strzyżewski w km 0+850 -1+250.

Wyżej wymienione odcinki dróg mogą być czasowo nieprzejezdne ze względu na technologię wykonywanych prac.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na remontowanych drogach oraz w ich pobliżu.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia i kłopoty związane z remontami.

Skip to content