Wydłużenie terminu dostarczenia analiz OZE dla mieszkańców Gminy

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z nowym terminem naborów wniosków wyznaczonym na III kwartał 2017 roku przez Urząd Marszałkowski województwa Małopolskiego do poddziałania:

 4.1.1 – „zwiększenie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w gospodarstwach domowych”

terminy dostarczenia analiz możliwości budowy źródeł OZE dla Państwa gospodarstw domowych wynikających z umowy zostaną przesunięte. Wykonanie pełnych analiz na potrzeby niniejszego konkursu następuje w oparciu o regulamin udostępniony przez Jednostkę organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego wdrażającą działanie 4.1.1

Informujemy iż raport opisujący analizę możliwości budowy źródeł OZE zostanie Państwu dostarczony w najbliższym możliwym terminie po opublikowaniu Regulaminu naboru wniosków.

Przepraszamy za utrudnienia.

 

Istnieje możliwość uczestnictwa w programie budowy źródeł OZE, warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie ankiety oraz podpisanie umowy do końca lutego.

Skip to content