Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski przeznaczonej do najmu

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski, działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1990) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rzepiennik Strzyżewski przeznaczonej do:

PrzeznaczaniePołożenie nieruchomościNumer działkiNumer księgi wieczystejPowierzchniaOpis nieruchomościTermin zagospodarowania   
NajemRzepiennik Strzyżewski2057TR2T/00210912/4Część powierzchni gruntu obejmująca około 5 mbNiezabudowany grunt w granicach działki 2057Od dnia podpisania umowy

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim, na stronie internetowej w dniu 18 stycznia 2021 r. Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie dnia 18 stycznia 2021 roku.

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 18 stycznia 2021 roku.

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Skip to content