XXXVIII sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 r.

                                                                                                       Rzepiennik Strzyżewski, dnia 18 grudnia 2017 r.

RG.0002.11.2017

 

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie zawiadamiam, że XXXVIII sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali obrad Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII sesji Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
 4. Informacja o działalności Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski w okresie międzysesyjnym.
 5. Wręczenie stypendium Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski dla najzdolniejszych uczniów w Gminie Rzepiennik Strzyżewski.
 6. Informacja nt. remontów i modernizacji dróg na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2017 roku.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2018 rok.
 9. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2018-2033
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 16. Sprawy bieżące.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie obrad sesji.

 

Skip to content