Zabezpieczenia przed aktywnością bobrów

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie w ramach projektu Ochrona różnorodności biologicznej w województwie małopolskim realizuje w 2016 r. zadanie Zarządzanie populacją bobra europejskiego na obszarze województwa małopolskiego – stosowanie materiałów zabezpieczających przed szkodami. 

Celem zadania jest zmniejszenie liczby i rozmiaru strat wyrządzanych przez bobry oraz zminimalizowanie wypłacanych odszkodowań. Podejmowane działania mają równocześnie łagodzić konflikty społeczne wywoływane działalnością tego podlegającego ochronie prawnej gatunku. W związku z tym zakupiono materiały zabezpieczające przed stratami powodowanymi przez bobry – siatkę metalową, siatkę leśną, słupki metalowe i pastuchy elektryczne – w celu ich nieodpłatnego przekazania właścicielom gruntów, na których zaistniały szkody i istnieje zagrożenie wystąpienia dalszych strat gospodarczych powodowanych przez ten gatunek.

Aby otrzymać materiały do zabezpieczenia drzew, upraw, itp. należy przesłać wniosek zawierający m.in. uzasadnienie (opis sytuacji) oraz orientacyjną ilość potrzebnej siatki, słupków metalowych lub ogrodzenia elektrycznego. Wniosek należy przesłać na adres Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków lub jednego z dwóch wydziałów terenowych:

  • dla powiatów bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego oraz Miasta Tarnów – Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów;
  • dla powiatów gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego oraz Miasta Nowy Sącz – Wydział Spraw Terenowych w Starym Sączu

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, ul. Daszyńskiego 3, 33-340 Stary Sącz.
Ilość materiałów zabezpieczających jest ograniczona.

W razie pytań prosimy o kontakt z Moniką Augustyn z Wydziału Spraw Terenowych w Tarnowie, adres e-mail: monika.augustyn.krakow@rdos.gov.pl, tel. (14) 69-63-353.

Skip to content