ZAPYTANIE OFERTOWE

Na zadanie pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski w miejscowościach Olszyny, Rzepiennik Suchy oraz Turza”, prowadzonego bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Skip to content