Zapytanie w celu szacowania wartości rynkowej zamówienia na dostawę mebli

w ramach projektu pn. „Nowoczesne kształcenie w Gminie Rzepiennik Strzyżewski”
projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Załączniki:

Skip to content