Zapytanie w celu szacowania wartości rynkowej zamówienia na organizację szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Nowoczesne kształcenie w Gminie Rzepiennik Strzyżewski”

Zapytanie w celu szacowania wartości rynkowej zamówienia na organizację szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Nowoczesne kształcenie w Gminie Rzepiennik Strzyżewski” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

  1. Zamawiający:

Nazwa: Gmina Rzepiennik Strzyżewski

Adres: 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400,

NIP: 993-06-56-314,

REGON: 851660884

e.mail: rzepiennik@rzepiennik.pl

Internet: http://www.rzepiennik.pl/

  1. Opis przedmiotu zamówienia:
  2. Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pt. „Nowoczesne kształcenie w Gminie Rzepiennik Strzyżewski” – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Na przedmiot zamówienia składają się kursy i szkolenia wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania
  1. Kod CPV: 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe
  2. Szacowanie ma na celu jedynie określenie wartości rynkowej zamówienia na organizację szkoleń dla nauczycieli.
  3. Termin realizacji: od 10.12.2021 do 05.06.2022
  4. Termin składania ofert do: 03.12.2021
  5. Oferty należy składać drogą mailową na adres: rzepiennik@rzepiennik.pl
Skip to content