Zapytanie w celu szacowania wartości rynkowej zamówienia na organizację wyjazdów na basen w ramach projektu pn. „Nowoczesne kształcenie w Gminie Rzepiennik Strzyżewski”

Zapytanie w celu szacowania wartości rynkowej zamówienia na organizację wyjazdów na basen w ramach projektu pn. „Nowoczesne kształcenie w Gminie Rzepiennik Strzyżewski” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata 2014-2020

  1. Zamawiający:

Nazwa: Gmina Rzepiennik Strzyżewski

Adres: 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400,

NIP: 993-06-56-314,

REGON: 851660884                                          

e.mail: rzepiennik@rzepiennik.pl

Internet: http://www.rzepiennik.pl/

I.Opis przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji wyjazdów na basen w ramach projektu pt. „Nowoczesne kształcenie  w Gminie Rzepiennik Strzyżewski”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

2.Kod CPV: 63511000 – 4 Organizacja wycieczek, CPV 60140000-1 nieregularny transport osób

3.Szacowanie ma na celu jedynie określenie wartości rynkowej zamówienia na organizację wyjazdów na basen.

4.Termin realizacji usługi: do 20.06.2023

5.Termin składania ofert do: 20.03.2023

6.Oferty należy składać drogą mailową na adres: rzepiennik@rzepiennik.pl

7.Załączniki:

1)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

2)Oferta do szacowania wartości zamówienia

W załączeniu całe zapytanie wraz z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz wzór oferty do szacowania wartości zamówienia.

Załączniki:

Skip to content