Zasady dystrybucji tabletek jodku potasu w sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski informuje, iż w przypadku awarii elektrowni jądrowej i uwolnienia do atmosfery radioaktywnego jodu konieczne jest podanie jodu osobom, przebywającym na zagrożonym terenie tabletki zawierającej wysokie stężenie stabilnego jodu.

Ich wydanie mieszkańcom nastąpi tylko w wypadku przejścia przez nasz kraj chmury radioaktywnej.

Podajemy do publicznej wiadomości wykaz punktów dystrybucji tabletek jodku potasu na terenie gminy, w zależności od miejsca zamieszkania:

lp.Gminny punkt dystrybucji jodu (instytucja- kom. org.)AdresMiejscowości wchodzące do danego punkt
1NZOZ „SALUBRIS”

33-163 Rzepiennik Strzyżewski 396Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Suchy, Rzepiennik Biskupi, Kołkówka
2NZOZ „ROMED”33-164 Olszyny 574Olszyny
33DOM LUDOWY W TURZY33-167 Turza 1Turza

Jednocześnie informujemy, że tego typu niebezpieczeństwo obecnie NIE WYSTĘPUJE. Sytuację monitoruje nieustannie Państwowa Agencja Atomistyki.

Skip to content