Zawiadomienie o zamiarze wykonywania badań geofizycznych

Zawiadamiamy, że na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski  firma  Geofizyka Toruń S.A.  zamierza rozpocząć badania geofizyczne (prace sejsmiczne) w terminie od grudnia 2017r. do listopada 2018r.  Celem prowadzonych prac jest poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego – temat „Akwizycja danych sejsmicznych 3D, temat: Topoliny i Biecz”. Przedstawiciele Grupy Sejsmicznej firmy Geofizyka  Toruń S.A.  ustalą z właścicielami terminy wejścia z pracami na poszczególne działki/ gospodarstwa. Przewidywane rozpoczęcie prac to rok 2018.

Skip to content