ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 10 PAŹDZIERNIKA

10 października 2019 (czwartek) w miejscowościach

  • Turza w godzinach od 7.30 do 13.30 na Placu przy Kościele Parafialnym
  • Rzepiennik Suchy w godzinach od 7.30 do 13.00 na Placu przy Remizie OSP

odbędzie się zbiórka odpadów:

  • zebranych w sposób selektywny przeterminowanych leków i chemikaliów,
  • zużytych baterii i akumulatorów,
  • budowlanych i rozbiórkowych w ilości do 0,5m3
  • zużytych opon do 4 sztuk,
  • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • inne odpady niebezpieczne

Zbiórka w pozostałych miejscowościach zostanie podana w terminie późniejszym.

UWAGA

Odpady dostarczone przed rozpoczęciem zbiórki nie będą zbierane.

Wyznaczone punkty objęte zostaną monitoringiem na 48 godzin przed terminem odbioru.

Skip to content