Zmiana terminu wykonania audytów budynków zgłoszonych do wymiany źródła ciepła

Zmiana terminu wykonania audytów budynków zgłoszonych do wymiany źródła ciepła

W związku z brakiem rozstrzygnięcia postępowania na wykonanie ocen energetycznych na terenie województwa małopolskiego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza” prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, informujemy, że przesunięciu w czasie ulega wykonanie ocen energetycznych budynków zgłoszonych do dofinansowania wymiany źródła ciepła w budynku

Nie jest znany termin rozstrzygnięcia ww. postępowania. W momencie uzyskania przez tut. Urząd danych dotyczących tego terminu, stosowna informacja na ten temat zostanie podana na stronie internetowej Urzędu Gminy.  Jednocześnie informujemy, że złożone w przedmiotowej sprawie ankiety oraz ich kolejność zachowują ważność.  

Dodatkowe informacje można uzyskać w punkcie informacyjnym Funduszy Europejskich w Małopolsce – tel.: /12/ 61 60 626, mail: fem@umwm.pl w godzinach: pn. 8:00-18:00, wt.-pt. 8:00-16:00

oraz w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski – tel.: /14/65 35 532, mail: karolina.sterkowicz@rzepiennik.pl w godzinach pracy Urzędu. 

Skip to content