Zmiana zasad obsługiwania klientów

Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszeniem na obszarze Polski stanu zagrożenia epidemicznego wystąpiła konieczność podjęcia działań zmierzających do ograniczenia rozpowszechniania się koronawirusa SARS-COV-2, co wiąże się ze zmianą organizacji pracy Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
W trosce o bezpieczeństwo Państwa, a także pracowników, podjąłem decyzję o zaprzestaniu bezpośredniej obsługi klientów od 16 marca 2020 r. aż do odwołania w Urzędzie Gminy.
Pracownicy Gminy w dalszym ciągu pozostaną do dyspozycji Mieszkańców, jednak kontakt zostanie ograniczony wyłącznie do formy elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej. Oznacza to wprowadzenie całkowitego zakazu poruszania się Petentów zewnętrznych po obiektach Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

W sytuacjach wyjątkowych typu zgłoszenie zgonu, do budynku Urzędu Gminy wpuszczani będą WYŁĄCZNIE klienci posiadający maseczki ochronne ZASAD TYCH BĘDZIEMY BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGAĆ! W zaistniałej sytuacji prosimy o zrozumienie i wyrozumiałość.

Zmiana godzin pracy Urzędu: Urząd gminy czynny jest codziennie w godz. 7.30 – 14.00

Skip to content