„Dobre praktyki w zakresie enoturystyki na obszarze ENOTarnowskie”

Przedstawiamy katalog dobrych praktyk opracowany w ramach operacji pn. „Dobre praktyki w zakresie enoturystyki na obszarze ENOTarnowskie”. W katalogu zawarte zostały przykłady 30 rolników/lokalnych producentów z obszaru ENOTarnowskie działalność których może posłużyć za inspirację dla właścicieli innych drobnych gospodarstw rolnych. Zadanie finansowane jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Schemat II Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno – promocyjnych PROW 2014-2020.

Załączniki:

Skip to content