III zwyczajna Sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018 r.

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 21 grudnia 2018 r.

RG.0002.3.2018

 

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że III zwyczajna Sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 8.00 w sali obrad Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2018-2033.
 9. Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Rzepiennik Strzyżewski na rok 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2019-2033.
 11. Sprawy bieżące.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Bajore

Transmisja obrad :

Skip to content