INFORMACJA ZAKUP WĘGLA PO PREFERENCYJNEJ CENIE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r.  o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, informujemy, iż Gmina Rzepiennik Strzyżewski przystępuje do dystrybucji węgla na potrzeby własne gospodarstw domowych.

Węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić wyłącznie osoby uprawnione do dodatku węglowego.

Aby dokonać zakupu, należy wcześniej złożyć wniosek:

  • w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski, pok. nr 1
  • pocztą na adres: Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400

Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy pok. nr 1  lub na stronie www.rzepiennik.pl

Na uprawnione gospodarstwo domowe przypadają limity zakupów:

  • 1,5 tony do 31 grudnia 2022 roku 
  • oraz 1,5 tony od 1 stycznia – 30 kwietnia 2023 r. 

Na każdy okres trzeba będzie składać odrębne wnioski – pierwszy w okresie listopad-grudzień 2022 r. i drugi styczeń-kwiecień 2023 r. – przy czym limity nie sumują się i nie przechodzą na rok następny.

Gospodarstwo domowe, które w sezonie grzewczym 2022-2023 kupiło już co najmniej 1,5 tony węgla w cenie niższej niż 2000 zł za tonę, nie ma prawa do zakupu węgla w cenie preferencyjnej w okresie do końca grudnia br.

Informujemy, że Gmina Rzepiennik Strzyżewski dopełniła wszystkich administracyjnych czynności i czeka na realizację zlecenia przez Polską Grupę Górniczą. O przebiegu realizacji prac będą Państwo na bieżąco informowani na stronie internetowej.

Skip to content