wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

WÓJT GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz znajduje się w sekcji załączniki:

Załączniki:

Skip to content