METODY ZABEZPIECZENIA DOMU NA WYPADEK PODTOPIEŃ LUB POWODZI

 1. USZCZELNIENIE DOMU Ochrona domu przed zalaniem będzie możliwa, jeżeli:
  • podziemne części budynku będą mieć skuteczną izolację przeciwwilgociową i przeciw wodną oraz uszczelnione przejścia przez ściany i podłogi wszystkich przyłączy;
  • wejście do budynku będzie usytuowane powyżej spodziewanego poziomu wody powodziowej;
 1. wszystkie otwory drzwiowe i okienne, a także bramy i furtki w ogrodzeniu zostaną na czas powodzi zabezpieczone wodoodpornymi panelami lub workami z piaskiem.
 2. PRZYGOTOWANIE DO POWODZI
  • miej włączone radio na częstotliwości lokalnej stacji, w celu wysłuchania komunikatów o zagrożeniu i sposobach postępowania,
  • przenieś miejsca sypialne i wartościowe rzeczy na górne kondygnacje budynku,
  • przygotuj w bezpiecznym miejscu lekarstwa, dowody tożsamości (również akty urodzenia), kosztowności, pieniądze i papiery wartościowe, dokumenty dotyczące domu i posiadanych gruntów, dokumentację działalności gospodarczej i polisy ubezpieczeniowe,
  • jeśli możesz, odeślij dzieci i osoby starsze w bezpieczne miejsce np. do znajomych czy rodziny,
  • naucz najbliższych członków rodziny odłączania źródeł energii, gazu i wody,
  • dbaj o to, by twój telefon komórkowy cały czas był w pełni naładowany,
  • pojazdy z terenu posesji przemieść w niezagrożone powodzią miejsca,
  • przygotuj się do ochrony swojego domu i dobytku przed skutkami powodzi, przygotuj worki z piaskiem,
  • paszę dla zwierząt przenieś w niezagrożone zalaniem miejsce,
  • przygotuj zwierzęta hodowlane do ewakuacji, porozmawiaj z sąsiadami o wzajemnej pomocy przy załadunku zwierząt gospodarskich do ewakuacji,
  • pojazdy i maszyny rolnicze z terenu posesji przemieść w niezagrożone powodzią miejsca,
  • zabezpiecz substancje niebezpieczne takie jak pestycydy, środki owadobójcze, farby, lakiery, rozpuszczalniki i inne środki chemiczne,
  • zabezpiecz zbiorniki z olejem, paliwem i środkami chemicznymi.
 3. W TRAKCIE POWODZI

Podczas powodzi zastosuj się do poleceń prowadzących akcję ratunkową. Nie chodź po obszarach zalanych, jeżeli woda przemieszcza się szybko. Fala o głębokości kilkunastu centymetrów może przewrócić dorosłego człowieka. Jeżeli musisz przekroczyć zalany obszar, wybierz miejsce bez silnego nurtu.

Pozostawanie w samochodzie podczas wezbrania nie jest bezpieczne. Większość samochodów może zostać poniesiona przez wodę. Jeśli zbliżasz się do zatopionej drogi, zawróć i jedź inną. Jeśli samochód stanie, natychmiast z niego wysiądź i idź na tereny wyżej położone.

 • wyłącz instalację elektryczną i gazową oraz zabezpiecz sieć kanalizacyjną lub szambo,
 • workami z piaskiem zabezpieczyć włazy studzienek kanalizacyjnych i kraty ściekowe kanalizacji deszczowej przed tzw. cofką;
 • sprawdzić prawidłowość zamknięcia okien i drzwi na niższych kondygnacjach i zabezpieczyć je workami z piaskiem;
 • zabezpieczyć szyby w oknach na niższych kondygnacjach przed rozbiciem przez pływające przedmioty;
 • uporządkować tereny wokół budynków i na trwale przymocować wszelkie przedmioty (taczki, drabiny, meble ogrodowe itp.) tak, aby nie porwała ich woda;
 • jeżeli to tylko możliwe opróżnić szamba, śmietniki i inne zbiorniki nieczystości;
 • sprawdzić szczelność zbiorników na olej opałowy i gaz propan oraz zamknąć zawory napełniające i na wejściu do pieca centralnego ogrzewania;
 • zdemontować gazowe, olejowe i elektryczne piece centralnego ogrzewania oraz zasobniki ciepłej wody i wynieść na wyższe kondygnacje budynku;
 • zdemontować skrzydła drzwi wewnętrznych i wynieść razem z innym wyposażeniem na wyższe kondygnacje budynku;
 • wykonać mikro obwałowania z worków z piaskiem wokół schodów prowadzących do piwnic oraz wokół pochylni do garaży i innych pomieszczeń piwnicznych;
 • wykonać mikro obwałowania z worków z piaskiem w celu uzupełnienia (bramy i furtki) i uszczelnienia ogrodzeń wokół posesji.
 • w razie zagrożenia życia lub zdrowia dzwoń na numer alarmowy 112,
 • w przypadku niebezpieczeństwa natychmiast przemieść się na wyżej położone tereny,
 • jeśli posiadasz telefon komórkowy, miej go zawsze przy sobie i zadbaj, aby bateria była naładowana,
 • włącz radioodbiornik zasilany bateriami na częstotliwość lokalnej stacji radiowej, aby uzyskać najnowsze informacje o sytuacji i sposobach postępowania,
 • przygotuj się do ewentualnej ewakuacji pamiętając o tym, że osoby dorosłe powinny mieć przy sobie nie więcej niż 50 kg bagażu,
 • miej przy sobie apteczkę pierwszej pomocy i niezbędne, używane przez domowników leki, niezbędny zapas jedzenia i wody pitnej, ciepłe ubrania, śpiwory i koce (zgromadzone w górnych partiach domu lub mieszkania),
 • nie używaj wody ze studni ani wody gruntowej, ponieważ może być ona skażona.

W przypadku nakazu opuszczenia domu, zrób to natychmiast. Przed opuszczeniem domu, dzieciom znajdującym się pod Twoją opieką przypnij do ubrań karteczkę z ich imieniem i nazwiskiem oraz kontaktem do ich opiekunów.

Pamiętaj, aby zabrać ze sobą przygotowane wcześniej rzeczy (niezbędne leki używane przez domowników, ważne dokumenty, kosztowności, pieniądze, telefon komórkowy itp.), przy czym bagaż nie może przekraczać 50 kg. Zarejestruj się w punkcie ewidencyjnym – w ten sposób łatwiej odnajdzie cię rodzina.

 1. PO POWODZI
 • słuchaj komunikatów radiowych i telewizyjnych, nie wracaj do domu, dopóki władze nie ogłoszą, że jest to bezpieczne oraz nie zostanie przywrócone zaopatrzenie w wodę pitną, usprawniony system kanalizacji i usunięte odpady,
 • jak najdłużej pozostań poza zasięgiem wód powodziowych, sprawdź fundamenty domu czy nie ma pęknięć lub innych uszkodzeń, upewnij się, że budynek nie grozi zawaleniem, a w przypadku wątpliwości zgłoś to do nadzoru budowlanego, władz samorządowych i do ubezpieczyciela,
 • sprawdź instalację elektryczną i gazową, korzystając ze specjalistycznej pomocy,
 • jeżeli twój majątek był ubezpieczony, jak najszybciej skontaktuj się ze swoim ubezpieczycielem i dowiedz się, jakie działania musisz podjąć, by uzyskać odszkodowanie. Szybkie zgłoszenie pozwoli zaplanować likwidację szkód. Powodzianie mogą wtedy liczyć na zaliczki, które pozwolą im na zakup sprzętu niezbędnego do zabezpieczenia zniszczonych budynków. Jeśli to możliwe, przed przystąpieniem do usuwania skutków powodzi zrób zdjęcia lub zapis wideo uszkodzeń. Materiał ten pomoże udokumentować straty przy ubieganiu się o odszkodowanie,
 • zgłoś się po pomoc finansową do gminnego lub miejskiego ośrodka pomocy społecznej. Zasiłek ten jest przeznaczony na pokrycie kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego. Szczegóły na temat pomocy uzyskasz u swojego sołtysa lub w urzędzie gminy,
 • jeśli to możliwe, włącz się do pomocy w usuwaniu skutków powodzi,
 • zalane pomieszczenia zdezynfekuj, wywietrz, wysusz i odmaluj (szczególnie jeśli przechowujesz w nich żywność, przygotowujesz posiłki lub jeżeli przebywają w nich dzieci). Meble odsuń od ścian na co najmniej 20 cm i podnieś minimum 5 cm od podłogi,
 • wyrzuć całą żywność, która miała kontakt z wodą powodziową, a do celów spożywczych używaj tylko wody butelkowanej lub dowożonej beczkowozami przeznaczonymi do wody pitnej.

W NAGŁYCH WYPADKACH PAMIĘTAJ, ŻE

NUMER ALARMOWY TO 999, 998, 997 LUB 112

Skip to content