Rejestr – działalność regulowana

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski

(stan na rok 2020)

Lp. Nr rejestrowy Nazwa firmy Adres NIP REGON
1 RDR.623.1.2012 FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 20 8731014995 850384270
2 RDR.623.2.2012 Przedsiębiorstwo Komunalno-Budowlane „KOMBUD” spółka z o.o. 33-190 Ciężkowice, ul. Krynica 6 8730006315 850009017
3 RDR.623.4.2012 Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi SURPAP s.c 33-300 Nowy Sącz, ul. Wyspiańskiego 3 7341012350 490376978
4 RDR.623.5.2012 REMONDIS Kraków Sp. z o.o. 30-740 Kraków ul. Półłanki 64 6792587750 357054048
5 RDR.623.1.2017 Spółka Komunalna “Dorzecze Białej” Spółka z o.o. 33-170 Tuchów ul. Sobieskiego Jana III 69 C 9930406600 852747825
6 RDR.623.1.2019 P.U.H. EcoTech Karol Wiśniewski 28-130 Stopnica ul. Tadeusza Kościuszki 65C 6551974712 367138375
Skip to content