Stowarzyszenie Rzepiennik Jutra

Stowarzyszenie angażuje się w wspieranie wszelkich inicjatyw lokalnych zmierzających do poprawy życia mieszkańców oraz do wszechstronnego rozwoju kulturalnego, ekonomiczno-gospodarczego i społecznego gminy Rzepiennik Strzyżewski. Współtworzy, wspiera i współudziała w przedsięwzięciach o charakterze społeczno-gospodarczym, kulturalnym, oświatowym, sportowym, rekreacyjnym, agroturystycznym, proekologicznym i związanych z ochroną środowiska naturalnego

Współpracuje ze wszystkimi instytucjami i organizacjami o podobnym charakterze i celach poprzez wymianę doświadczeń, popieranie ich działalności i wspólne przedsięwzięcia (koła gospodyń wiejskich, jednostki OSP, dom kultur, świetlice wiejskie, biblioteki, szkoły, lokalna prasa).

Zapraszamy do śledzenia profilu stowarzyszenia na Facebooku

Skip to content