Szkolenie dla osób zajmujących się ubojem zwierząt na użytek własny

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Tarnowie zaprasza wszystkich chętnych rolników na bezpłatne szkolenie teoretyczne dla osób chcących uzyskać kwalifikacje do wykonania uboju zwierząt gospodarskich na użytek własny. Szkolenie poprowadzi Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie

Szkolenie odbędzie się w dniu 26.02.2019 r. w UG Rzepiennik Strzyżewski

Przypominamy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.marca 2018 r. zmieniających rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt – uboju gospodarczego może dokonać tylko osoba dysponująca odpowiednimi kwalifikacjami potwierdzonymi odpowiednim zaświadczeniem

Chętnych prosimy o składanie zgłoszeń do doradcy MODR UG Rzepiennik Strzyżewski czwartek od 9.00-13.00 pokój nr 17 lub pod numerem telefonu 503399721

Skip to content