Szkolenie dla rolników z dopłat bezpośrednich

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza

osoby zainteresowane na

S Z K O L E N I E

Dopłaty bezpośrednie 2019, środki z PROW dla mieszkańców wsi – ARiMR Tarnów

Zasady uboju gospodarczego- PIW w Tarnowie

Szkolenie rozpocznie się 26.02.2019 r

o godz.10.0O w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Skip to content