W dniach od 30.11.2020r. do 21.12.2020r. do publicznego wglądu będą wyłożone projekty zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium

Projekty zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium (przekształcenia działek), będą wyłożone do publicznego wglądu, w dniach od 30.11.2020r. do 21.12.2020r., w siedzibie Urzędu Gminy  p. nr 5 w godz. 7:30 – 14:30, telefonicznie pod nr tel. 14 65 35 529 lub  za pośrednictwem strony internetowej gminy (http://www.rzepiennik.ipmap.pl/) .

Uwagi co do przedstawionych projektów  będzie można składać :

do 5.01.2021r.- zmiana planu miejscowego;

do 11.01.2021r.- zmiana studium.

Więcej szczegółów oraz pełna treść ogłoszeń na stronie internetowej gminy, na tablicach ogłoszeń oraz  w Urzędzie Gminy.

Z uwagi na prace zdalną Urzędu Gminy oraz na sytuację epidemiczną zachęcamy Państwa do korzystania ze strony internetowej lub konsultacji telefonicznych.

Jeżeli nie będą mieli Państwo możliwości skorzystać z tej formy zapoznania się z projektem wizyta w Urzędzie Gminy  będzie możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu  pod nr tel.  14 65 35 529.

Skip to content