Zakończenie remontu dróg powiatowych w Turzy

Prace remontowe na drogach powiatowych w Turzy dobiegają końca.

W imieniu mieszkańców Gminy Rzepiennik Strzyżewski kierujemy słowa podziękowania za wykonaną drogę i dobrą współpracę Staroście Romanowi Łucarzowi oraz Wicestaroście Zbigniewowi Karcińskiemu.

Skip to content