Zapytanie ofertowe – zajęcia z robotyki

Zapytanie w celu szacowania wartości rynkowej zamówienia przeprowadzenie zajęć z robotyki i programowania dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu gminy Rzepiennik Strzyżewski w ramach projektu pn. „Nowoczesne kształcenie w Gminie Rzepiennik Strzyżewski” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020ania w załączeniu

Załączniki:

Skip to content